s-eckert-consulting

Unternehmensberatung

Zeit für Erfolg   

 

 Tanácsadás irodáknak

 Stratégiák

 Menedzsment Support

 Projekt menedzsment

 Ügyfélszolgálat

 Megbízói kapcsolatok menedzsmentje

 Nemzetközi kapcsolatok

 Utánpótlás nevelés

 Outplacement   --  Segitség elbocsátáskor

 Marketing és PR

 Szeminárium és tanácsadás

 Teljesítmény menedzsment

 Ellenőrzés

 

Tanácsadás irodák számára

                      

Tempus eventui  --  A sikerhez idő kell

 

 

A tanácsadás alapját egy józan elemzés képezi. Kizárólag a rendelkezésünkre álló tényekkel dolgozunk, melyeknek célja a feladat eredményes elvégzése.

Feladatunk a stratégiai projektek figyelemmel kísérése, valamint az egyedi projektek gondozása.

 

Munkánk sikeréhez elengedhetetlenül szükséges alaposan megismerni ügyfeleink vállalkozásait, igényeit és szükségleteit. Mindez rendkívül időigényes. Az eredmények eléréséhez olyan konkrét megoldásokat kínálunk, amelyeket Ön megvalósíthat. 

Csak tanácsadással nem elégszünk meg!

 

Hisszük, hogy segítségünkkel, az Ön vállalatában pozitív változások fognak bekövetkezni.

 

 

Nemzetközi kapcsolatok

 

Fogjunk össze!

 

 

Egyre több gazdasági vevő tevékenykedik nemzetközi keretek között.

A vevőket külföldön képviselni érdekes, de egyben nehéz feladat is.

 

A nagy irodák kizárólagos szerződésekben korlátozzák azoknak az irodáknak a lehetőségeit, melyek Németországba irányuló feladatokat akarnak ellátni, mert nincsenek ott képviselve. Ezek az irodák visszariadnak attól, hogy a  munkát külföldi irodáknak továbbadva, az ottani konkurensekkel kapcsolatba kerüljenek. Ezért olyan irodákhoz fordulnak melyek nem rendelkeznek szoros nemzetközi kapcsolatokkal, kiváló a munkájuk, és a német, angol vagy amerikai ügyfél óhaja szerint biztosítják a szervizt.

 

Szoros összeköttetésben állunk számos német, angol és amerikai irodával, adótanácsadóval, gazdaságkutatóval, melyek érdekeltek abban, hogy kelet-európai kapcsolatokat építsenek ki. Ezek között vannak olyan cégek is, amelyek a vevőik számára hiteles és megbízható képviseletet keresnek, akik megfelelő partnerek egy kizárólagos együttműködésben, vagy cégegyesítésben is. Segítségére kívánunk lenni Önnek abban, hogy a megfelelő partnercéget megtalálja, valamint elképzelései szerint építhesse ki üzleti kapcsolatait.

 

Következzenek a kulcskérdések:

 

§     Dönteni kell arról, hogy az Ön cége számára melyek a szükséges        nemzetközi kapcsolatok, valamint az ennek megfelelő további lépésekről.

 

§     A célcsoport informálása a piaci helyzetről.

 

§     Biztosítja, hogy ezeknek a cégeknek az igényeit ismeri, és elvárásaikat tejesíteni tudja

 

 

Ezen a területen szerzett tapasztalatainkat összefoglalva, a belföldi vagy külföldi irodáknak abban szeretnénk segíteni, hogy jól működő kapcsolatokat építsenek ki.

 

 

Outplacement

 

               

Számos oka van annak hogy az ügyvédek miért válnak meg egy irodától, vagy miért kerül sor elbocsátásra. Szükséges megállapítani, hogy a felek érdekeit mindig meg kell őrizni, és igyekezni kell a vevőket megtartani.

 

A munkaadó oldaláról nézve fontos, hogy a vállalkozás megóvja hírnevét és kultúráját, a szükségtelen jogi viszályokat kerülje, valamint azokat a helyzeteket is, melyek más kollégákat és alkalmazottakat hátráltatnak.

A távozó kollégának vagy partnernek segítségére vagyunk abban, hogy tisztán lássa a helyzetét. Közösen értékeljük a rendelkezésre álló lehetőségeket, és meghatározzuk a továbblépés helyes módját is.

Kívánságára személyi tanácsadókkal is szoros együttműködést biztosítunk, egy esetleges gyors munkába állás érdekében.

 

A munka folyamatossága érdekében segítséget nyújtunk a vállalkozónak egy ideiglenes vagy végleges munkaerő kiközvetítésében.


 

 A megbízói kapcsolatok menedzsmentje

 

Ezt az alapelvet sikeres angol és amerikai irodák is megvizsgálták, majd átvették.

Megtervezi a már meglévő vevői kapcsolatok gondozását szolgáló anyagi és időbeni ráfordításokat. Így növelhető a megköthető megbízások száma, valamint az ügyfeleknek védelmet nyújt a konkurenciával szemben.

 

A menedzsment meghatározó elemei közé tartozik az ügyfelek rendszeres és nyílt  tájékoztatása a különféle ügyek menetéről, szerződések megkötéséről, valamint egyéb ügyletekről. Természetesen a klasszikus elemek is fellelhetőek, mint az általános vevői levelek, hírlevelek, folyóiratok és egyéb társadalmi események is, melyek a vevők számára fontosak lehetnek.

 

Ügyfeleink elégedettségét szem előtt tartva, szívesen fogadjuk a vevői kérdéseket.

Célunk a kliensek kívánságait teljesíteni, és a lehető legeredményesebben reagálni azokra. Mindezek kulcsfontosságú szempontok az irodák és ügyfelek kapcsolatában.

 

Biztosan állítható tény, hogy azok a cégek, amelyek nem fejlesztik állandóan a vevői szervizüket, teret adnak a konkurens vállalkozásoknak arra, hogy a klienseiket elcsábítsák.

 

A vevői szerviz biztosítékot nyújt arra, hogy Önök a vevőket megtarthassák, és új megbízásokat hozzanak létre.

 

Segítünk az Önök legfontosabb ügyfeleinél az interjúk előkészítésében, és lebonyolításában. Továbbá végiggondoljuk Önökkel a válaszaikat, és az esetlegesen bevezetésre kerülő változtatásokat. Tehermentesítjük Önt a tervezési és szervezési feladataiban, kezdve a vevői levelektől egészen az eseti jellegű

szemináriumokig.

 

Egy további fontos szempont a témához kapcsolódó szemináriumok lefolytatása Önöknél. Ez azt a célt szolgálja, hogy a kollégák a vevőkkel, megfelelő környezetben, az ügyfél kapcsolatok építésében fejlődjenek.

 

 

 

 

 

 

 

Stratégia

 

Stratégiai tervezés

 

 

Hogyan képzeljük el a stratégiánk felépítését?

 

 

 

          § A cég jelenlegi piaci helyzetének felülvizsgálata, és reális             értékelése.

 

§ A tervezett cél érdekében egy reális irány kidolgozása a cég letelepedési helyére vonatkozóan.

       

§ A várható fejlődés irányának meghatározása.

 

§ A vevők körének értékelése, elemzése.

Azoknak a legfontosabb vevői csoportoknak és munkaterületeknek  a meghatározása, amelyek biztos alapot képeznek a jövőben, és ezek célbavétele.

 

§ Új piacok és üzleti helyek kibontakoztatása.


 


 

Ügyfélszolgálat

 

Meggyőződésünk, hogy ma az ügyvédi irodák legalapvetőbb kérdése a vevőre irányuló szolgáltatások fejlesztése. Néhány cég megragadja ezt az alkalmat a versenyképesség javítására. Azonban vannak cégek, melyek nem hajlandók szolgáltatásaikat a vevő és a szolgáltató kapcsolatában átgondolni.

Ez lesz a jövő egyik nagy problémája.

 

Velünk elkerülheti ezt a problémát. Támogatjuk abban, hogy  gazdaságorientált úton a legjobb tanácsokhoz jusson, üzleti céljai elérése érdekében.

 

A magyar, román vagy horvát ügyvédek nagyon különböző beállítottságúak.

Összehasonlítva  német, angol vagy amerikai kollégákkal nagyon sokrétűek.

Vonatkozhat ez megállapítás a megfelelő időpontok betartására, a gazdasági eredmények eltérő szempontú elemzésére, a szerződések iratainak elkészítésére,

a számlák kiállítására.

 

Az angol és amerikai de sokszor a német  vevők is, eltúlozzák kívánságaikat.

Ha sikeresen akar együttműködni, akkor Önnek a megfelelő realitásokkal kell

ezeket a kívánságokat és igényeket kezelnie. Meggyőződésünk az is, hogy a belföldi vevők is változtatásokat fognak követelni a kialakult ügyvédi gyakorlat rendjében. Ezt egyetlen iroda sem hagyhatja figyelmen kívül.

 

Abban a helyzetben vagyunk, hogy praktikus segítséget tudunk nyújtani a nemzetközi ügyfelekkel és irodákkal való hatékonyabb együttműködés érdekében, valamint a helyi igényekhez igazodó szemináriumokat kínálunk.

Rendelkezésükre állunk üzleti tervek kidolgozásában és fejlesztésében is.


 

Projektmenedzsment és segítségnyújtás a különféle ügyletekben

 

Gyakorlati segítséget nyújtunk magyar, román, horvát és osztrák ügyvédeknek,

akik  angol / amerikai vevőik nevében tárgyalnak, pereskednek, anélkül, hogy a megfelelő tapasztalatokkal rendelkeznének, vagy ezek csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésükre.

 

Az itt felsoroltakban tudunk támogatást nyújtani Önöknek:

 

1.     Biztosítjuk, hogy a munka kezdetekor a vevő a törvényes

     elvárásokat megérti.

2.     A törvényes bizonyítékok előkészítése, ill. felülvizsgálata németül,

illetve angolul.

3.     Projektmenedzsment.

 

Elvárások a tárgyalások megkezdésekor

 

Sok esetben különbségek vannak a német, illetve angol / amerikai vevők , és a magyar román, horvát illetve osztrák vevők között. Erre vonatkozóan kezdettől fogva, folyamatosan figyelemmel kell kísérni a gazdasági elvárásokat, az elszámolások áttekinthetőségét, a szolgáltatások színvonala, és a tárgyalások sikeres előmenetelének érdekében.

 

A dokumentumok kiállítása német illetve angol nyelven

 

A német vagy angol nyelvű dokumentumok, szerződések, jegyzőkönyvek kiállítása hosszú időt vesz igénybe. Sok veszélyt rejtenek magukban, minden igyekezet ellenére, felmerülhetnek hibák és jogi félreértések. Ez kétségeket támaszthat a vevőkben a tanácsadást illetően, vagy a legrosszabb esetben pereskedéshez vezethet.

 

A dokumentumokat összefoglaljuk az adott nyelven, magyarul, románul, horvátul, ami az illető ügyvédnek jelentős időmegtakarítást eredményez.

Átvesszük az Ön dokumentumait, elkészítjük a kívánt nyelven a szöveg változatát, és mielőtt a vevőhöz megy átadjuk Önnek


 

Projektmenedzsment

 

A következők állnak előtérben:

 

         § A projekt irányítása a vevő kulturális elvárásainak teljesítése

             érdekében. Az Ön ügyfele, a megszokott kulturális háttér biztosítása

             mellett, részesül tanácsadásban.

 

         § Az időpontok betartásának biztosítása. – Ez a projektmenedzsment

            klasszikus szerepe.

 

 

Ezek a feladatok általában megkívánják, hogy a vevői tárgyalásokon,    és telefonos konferenciákon részt vegyünk, és természetesen szoros együttműködés feltételezhető a team-el.

 

 

A költségek

 

A tapasztalataink szerint főleg német, angol és amerikai ügyfeleink értékelik

különösen tanácsadó szervizünket. Ez egyértelműen megkönnyíti az Önök feladatait, és segíti a vevőiket abban, hogy a külföldi ügyvédek munkáit jobban megértsék. A tapasztalat szerint lehetséges, hogy ugyanolyan feltételek mellett fizessenek, mint egy jogi tanácsadásért. Mindig az adott feladattól függően állapítjuk meg a díjat, órabérben, vagy meghatározott terv szerint egyeztetett fix bérben.

 

A projektmenedzsment terén nagy tapasztalatokkal rendelkezünk, ez értékes lehet sok külföldi iroda és vevő számára.

Elvünk a következő: Fogjunk össze, Európában bízva!


 

Menedzsment-Support  Vezetési stratégia megerősítése

 

Az Interim-Menedzsment megold egy klasszikus stratégiai problémát: a rövid határidejű feladatok gyors elintézéséhez szükség van olyan tartalékokra, melyek gyorsan mozgósíthatók, ütőképesek, megfelelő tapasztalattal és személyzettel rendelkeznek. Ezek gyakran befolyásolják az eredményeket, meghatározzák a sikereket, illetve a sikertelenségeket. Vezetői tartalékokat fenntartani költséges,  ha nem  kerülnek bevetésre.

 

Megoldjuk ezt a dilemmát. Kiképezzük az Ön vezetői tartalékait, mely szükség szerint lehívható.

 

Az elv nem teljesen új. Az iparban már régóta használnak IM- menedzsert, a gyorsabb előbbre jutás érdekében, és a járulékos szakmai ismeretek profitálására. Ezt az elvet nagyon alaposan végig tanulmányoztuk, és az ügyvédi szolgáltatásoknak megfelelően átalakítottuk. Kifejlesztettünk egy saját menedzsment-support-ot.

 

Ezzel az elvvel Önnek egyébként egy nagyon célirányos, és hatékony lehetőséget kínálunk a menedzsment szakspecifikus teljesítményének     növelésére, a partner értékes munkaidejének elfecsérlése nélkül.

 

Egy projekt tartalma:

         § ügyfelek felkutatása és körkérdések

 

         § piaci háttérelemzések

 

         § pénzügyi elemzések

 

          § kezesség vállalás

 

         § segítségnyújtás a marketing és az üzleti tervek elkészítésében

 

         § ügyfélkapcsolatok ápolásának menete

 

         § új vevők megrendeléseinek programja

 

         § cégek nemzetközi kapcsolatainak előkészítése és elmélyítése

 

  

 

 

 

                                                                   s-eckert-consulting.com      

 

 

Tanácsadás irodáknak

 

Stratégiák

 

Menedzsment Support

 

Projekt menedzsment

 

Ügyfélszolgálat

 

Vevöi kapcsolatok menedzsmentje

 

Nemzetközi kapcsolatok

 

Utánpótlás nevelés

 

Outplacement   --  Segitség elbocsátáskor

 

Marketing és PR

 

Szeminárium és tanácsadás

 

Teljesítmény menedzsment

 

Ellenőrzés